Logo Aries
Devino membru
Logo Aries
Devino membru
Logo Aries

Adunarea Generală a ARIES-TM 2021

19
Aug
2021
Știri Aries-TM
mariana

În data de 13 august 2021 a avut loc Adunarea Generală a ARIES-TM, în cadrul căreia, au fost prezentate situaţiile financiare ale asociației, evenimentele actuale și proiecte de viitor, alegerea organelor de conducere ale asociației, modificări și completări ale Statutului ARIES-TM, având loc și o sesiune de networking.

Totodată, s-a aprobat depunerea unui proiect de către Asociaţia Română pentru Industria Electronică și Software, Filiala Timișoara, ARIES-TM, ”Platforme de testare pentru Cybersecurity și Tehnologii de Cloud”, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile, în scopul obținerii de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1a: Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, Obiectiv Specific: OS1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Proiecte pentru clustere de inovare, apelul 3.

Pentru mai multe informații despre proiect, persoana de contact este Mariana Rus.

Te-ar mai putea interesa și...